Stichting Sociaal Fonds heeft voor u collectieve afspraken met OHRA gemaakt voor de zorgverzekering. Om de collectieve regeling nog beter op de wensen van onze achterban te laten aansluiten, nemen wij onze ervaringen en de inbreng van diverse verzekerden mee in de marktvergelijkingen die periodiek door ons worden uitgevoerd en in de jaarlijkse onderhandelingen met OHRA. Dit heeft geleid tot de volgende: Voordelen.
Wilt u meer weten?
Belt u dan met het service team onder nummer 026 – 400 48 40. In uw contacten met OHRA is het belangrijk de naam Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Waterstaat en het collectiviteitsnummer 3111 te vermelden.
Op de website www.ohracollectief.nl/mviw kunt u verder alle informatie terugvinden, uw premie berekenen en zelfs direct de verzekering afsluiten.
Wilt u dit product vergelijken met die van andere zorgaanbieders dan kan dat via deze link: https://mercer.z-vergelijker.nl/apps.
Hoe kunt u zich aanmelden voor de OHRA Zorgverzekering?
U kunt zich eenvoudig aanmelden bij OHRA via internet www.ohracollectief.nl/mviw, telefonisch via het serviceteam op 026-400 48 40. Het opzeggen van uw huidige zorgverzekering wordt door OHRA verzorgd, u dient dan wèl ruim voor 31 december 2017 uw aanvraag bij OHRA te hebben gedaan!
Uitbreidingen
Binnen ons contract hebben wij diverse uitbreidingen voor u kunnen regelen. Deze uitbreidingen treft u aan in het onderstaande document "Uitbreidingen voor ons collectief bij OHRA Zorg".
Documenten 2018:
Brochure zorgverzekering
Pakketvergelijker
Premietabel
Extra toelichting keuze zorgverzekering OHRA

English versions
If you don't understand Dutch, you could consult the follow documents:
Brochure Health Insurance
Comparing insurances
Insurance request