1. Home
  2.   Verzekeringen
  3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Infrastructuur en Milieu had een overeenkomst met OHRA voor een inkomensverzekering, het Inkomensgarantieplan (IGP). Deze is/wordt per 1 april 2016 voortgezet door Delta Lloyd, de WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs. Deze regeling staat open voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, LVNL, SWOV en RDW, welke voordelig gebruik kunnen maken van de Delta Lloyd WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs.

Wat wijzigt er in mijn voorwaarden door de omzetting?
De WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs heeft eigen verzekeringsvoorwaarden. Voor u is via De Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken dat de verzekeringsvoorwaarden van het Inkomensgarantieplan van OHRA blijven gelden.

Bent u nog niet verzekerd?
Bij de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, kortweg WIA genoemd, draait het om voldoende werken. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast voldoende werkt, krijgt een loonaanvulling.

Wie niet voldoende werkt, krijgt een minimale uitkering. Hierdoor kan het inkomen op termijn zelfs dalen tot bijstandsniveau. Daarnaast zijn in de loop der tijd een aantal (boven)wettelijke regelingen gewijzigd, verzekeren is extra zinvol.

Een goede reden dus om u met de WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

Wilt u zich aanmelden voor de verzekering?
Dat kan uiteraard als u arbeidsgeschikt bent. Daarvoor kunt u terecht op de website van Delta Lloyd. Meer informatie leest u in de brochure.
        
Meer informatie?
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het team acceptatie bij Delta Lloyd.Dit team is op de volgende manieren bereikbaar:

-Op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020594 3760.

-U kunt ook een e-mail sturen aan wiaoverheidonderwijs@deltalloyd.nl.
              
Brochure Delta Lloyd
Delta lloyd_wia-verzekering-individueel-overheid-werknemer-brochure

Oude Polisvoorwaarden OHRA
IV239_Inkomensgarantieplan_Basis_Model

IV240_Inkomensgarantieplan_Extra_Model

IV241_Inkomensgarantieplan_Aanvullend_Model

aanhangsel inkomensgarantieplan 35% dekking

 

Hoofdmenu

Servicemenu

RSS